Bưu điện Thắng Nhất

  • Mã bưu điện: 793730
  • Bưu cục: Bưu điện Thắng Nhất
  • Địa chỉ: Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.834545