Bưu điện Mỹ Xuân

  • Mã bưu điện: 795630
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Xuân
  • Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.899900