Bưu điện Bình Châu

  • Mã bưu điện: 795010
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Châu
  • Địa chỉ: Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.871100