Bưu điện Tân Thành

  • Mã bưu điện: 795600
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.893930