Hệ thống bưu điện Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm: Bưu điện Vũng Tàu, Bưu điện Bãi Trước, Bưu điện Phường 1, Bưu điện Bến Đá, Bưu điện Bến Đình, Bưu điện 5 Tầng, Bưu điện Long Sơn, Bưu điện Phước Thắng, Bưu điện Chí Linh, Bưu điện KHL Vũng Tàu, Bưu điện TMĐT Vũng Tàu, Bưu điện HCC TP Vũng Tàu, Bưu điện 18 Tầng, Bưu điện Thắng Nhất, Đại lý bưu điện Bình Giã 3, Đại lý bưu điện Chợ Phường 10, Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu, Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt, Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang, Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi, Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh, Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng, Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04, Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh, Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh, Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh, Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4, Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4, Bưu cục văn phòng Bà Rịa Vũng Tàu, Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu Điện Tỉnh, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vũng Tàu

Bưu điện Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 790000
 • Bưu cục: Bưu điện Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543859982

Bưu điện Bãi Trước

 • Mã bưu điện: 791080
 • Bưu cục: Bưu điện Bãi Trước
 • Địa chỉ: Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.824844

Bưu điện Phường 1

 • Mã bưu điện: 793650
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 1
 • Địa chỉ: Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.853667

Bưu điện Bến Đá

 • Mã bưu điện: 793420
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Đá
 • Địa chỉ: Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.551700

Bưu điện Bến Đình

 • Mã bưu điện: 792370
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Đình
 • Địa chỉ: Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.561700

Bưu điện 5 Tầng

 • Mã bưu điện: 792001
 • Bưu cục: Bưu điện 5 Tầng
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.545800

Bưu điện Long Sơn

 • Mã bưu điện: 793190
 • Bưu cục: Bưu điện Long Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.844003

Bưu điện Phước Thắng

 • Mã bưu điện: 791870
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Thắng
 • Địa chỉ: Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.624700

Bưu điện Chí Linh

 • Mã bưu điện: 792810
 • Bưu cục: Bưu điện Chí Linh
 • Địa chỉ: Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.594600

Bưu điện KHL Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 793970
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.811040

Bưu điện TMĐT Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 793980
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543859966-106

Bưu điện HCC TP Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 793990
 • Bưu cục: Bưu điện HCC TP Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543859966/105

Bưu điện 18 Tầng

 • Mã bưu điện: 794080
 • Bưu cục: Bưu điện 18 Tầng
 • Địa chỉ: Sô´A7 – 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 – 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.853678

Bưu điện Thắng Nhất

 • Mã bưu điện: 793730
 • Bưu cục: Bưu điện Thắng Nhất
 • Địa chỉ: Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.834545

Đại lý bưu điện Bình Giã 3

 • Mã bưu điện: 791543
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Giã 3
 • Địa chỉ: Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 585809

Đại lý bưu điện Chợ Phường 10

 • Mã bưu điện: 793733
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Phường 10
 • Địa chỉ: Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 840899

Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu

 • Mã bưu điện: 793537
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt

 • Mã bưu điện: 793538
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt
 • Địa chỉ: Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 793541
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang

 • Mã bưu điện: 793387
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang
 • Địa chỉ: Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 792539
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi
 • Địa chỉ: Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh

 • Mã bưu điện: 792005
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh
 • Địa chỉ: Sô´284, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng

 • Mã bưu điện: 792008
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng
 • Địa chỉ: Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04

 • Mã bưu điện: 792683
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04
 • Địa chỉ: Sô´35/1, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh

 • Mã bưu điện: 793057
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh

 • Mã bưu điện: 793723
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh
 • Địa chỉ: Sô´514, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh

 • Mã bưu điện: 793726
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh
 • Địa chỉ: Sô´44, Đường Lương Thế Vinh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4

 • Mã bưu điện: 793738
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4
 • Địa chỉ: Sô´1620, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4

 • Mã bưu điện: 794201
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4
 • Địa chỉ: Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Bà Rịa Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 790900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Bà Rịa Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu Điện Tỉnh

 • Mã bưu điện: 793966
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu Điện Tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543525968

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 793968
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN