Bưu điện Bãi Trước

  • Mã bưu điện: 791080
  • Bưu cục: Bưu điện Bãi Trước
  • Địa chỉ: Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.824844