Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bà Rịa

  • Mã bưu điện: 795140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bà Rịa
  • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543737473