Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng

  • Mã bưu điện: 792008
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng
  • Địa chỉ: Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: