Thông tin bưu cục: Bà Rịa – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Bà Rịa, Bưu điện HCC TP Bà Rịa, Bưu điện KHL Bà Rịa, Bưu điện Hòa Long, Bưu điện Trung Tâm Hành Chính TP.Bà Rịa, Bưu điện Kim Hải, Bưu điện văn hóa xã Gò Cát, Bưu điện văn hóa xã Long Phước, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bà Rịa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT TP.Vũng Tàu, Hòm thư Công cộng Phước Nguyên, Hòm thư Công cộng Long Toàn, Hòm thư Công cộng Phước Hưng, Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương, Hòm thư Công cộng Phước Trung, Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Bà Rịa

Bưu điện Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 795100
 • Bưu cục: Bưu điện Bà Rịa
 • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543711188

Bưu điện HCC TP Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 795290
 • Bưu cục: Bưu điện HCC TP Bà Rịa
 • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.756666

Bưu điện KHL Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 795291
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Bà Rịa
 • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.825826

Bưu điện Hòa Long

 • Mã bưu điện: 795170
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Long
 • Địa chỉ: Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.825625

Bưu điện Trung Tâm Hành Chính TP.Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 796320
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Tâm Hành Chính TP.Bà Rịa
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.721009

Bưu điện Kim Hải

 • Mã bưu điện: 795210
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Hải
 • Địa chỉ: Sô´85, Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.827094

Bưu điện văn hóa xã Gò Cát

 • Mã bưu điện: 795120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gò Cát
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.736100

Bưu điện văn hóa xã Long Phước

 • Mã bưu điện: 795180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phước
 • Địa chỉ: Ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543.829860

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 795140
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bà Rịa
 • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: 02543737473

Bưu cục khai thác cấp 2 KT TP.Vũng Tàu

 • Mã bưu điện: 796300
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT TP.Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phước Nguyên

 • Mã bưu điện: 795119
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Long Toàn

 • Mã bưu điện: 795144
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Long Toàn
 • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phước Hưng

 • Mã bưu điện: 795261
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Hưng
 • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương

 • Mã bưu điện: 795200
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương
 • Địa chỉ: Sô´44, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phước Trung

 • Mã bưu điện: 796311
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Trung
 • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 796193
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng
 • Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Bà Rịa

 • Mã bưu điện: 796151
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Bà Rịa
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
 • Điện thoại: