Bưu điện Tân Sơn Nhất

  • Mã bưu điện: 736600
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn Nhất
  • Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 02838488944