Bưu điện Tăng Nhơn Phú

  • Mã bưu điện: 715963
  • Bưu cục: Bưu điện Tăng Nhơn Phú
  • Địa chỉ: Sô´192, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9
  • Điện thoại: 02837280838