Bưu điện Phước Đồng

  • Mã bưu điện: 652441
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Đồng
  • Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583710011