Bưu điện Phú Tân

  • Mã bưu điện: 882500
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Tân
  • Địa chỉ: Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963827777