Bưu điện Phú Mỹ

  • Mã bưu điện: 795620
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.921256