Bưu điện văn hóa xã Phước Thuận

  • Mã bưu điện: 794970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thuận
  • Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.781329