Bưu điện Sông Xoài

  • Mã bưu điện: 795790
  • Bưu cục: Bưu điện Sông Xoài
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 6, Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.891678