Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4

  • Mã bưu điện: 794201
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4
  • Địa chỉ: Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: