Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Long Điền

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Long Điền thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Bưu điện Long Điền, Bưu điện TMĐT Long Điền, Bưu điện Lò Vôi, Bưu điện Phước Tỉnh, Bưu điện Long Hải, Bưu điện văn hóa xã Tam Phước, Bưu điện văn hóa xã An Nhứt, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Long Điền, Hòm thư Công cộng Long Phượng, Hòm thư Công cộng An Thạnh, Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Điền

Bưu điện Long Điền

 • Mã bưu điện: 794400
 • Bưu cục: Bưu điện Long Điền
 • Địa chỉ: Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.862638

Bưu điện TMĐT Long Điền

 • Mã bưu điện: 794428
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Long Điền
 • Địa chỉ: Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543651000

Bưu điện Lò Vôi

 • Mã bưu điện: 794470
 • Bưu cục: Bưu điện Lò Vôi
 • Địa chỉ: Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.671998

Bưu điện Phước Tỉnh

 • Mã bưu điện: 794510
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Tỉnh
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.842102

Bưu điện Long Hải

 • Mã bưu điện: 794490
 • Bưu cục: Bưu điện Long Hải
 • Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.868001

Bưu điện văn hóa xã Tam Phước

 • Mã bưu điện: 794456
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Phước
 • Địa chỉ: Ấp Phước Lăng, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.669211

Bưu điện văn hóa xã An Nhứt

 • Mã bưu điện: 794464
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Nhứt
 • Địa chỉ: Ấp An Lạc, Xã An Nhứt, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.669742

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Long Điền

 • Mã bưu điện: 794430
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Long Điền
 • Địa chỉ: Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: 02543.862006

Hòm thư Công cộng Long Phượng

 • Mã bưu điện: 794401
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Long Phượng
 • Địa chỉ: Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng An Thạnh

 • Mã bưu điện: 794441
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng An Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Điền

 • Mã bưu điện: 794429
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Điền
 • Địa chỉ: Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
 • Điện thoại: