Bưu điện khai thác cấp 2 KT Long Điền

  • Mã bưu điện: 794430
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Long Điền
  • Địa chỉ: Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: 02543.862006