Địa chỉ bưu điện tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Bưu điện Châu Đức, Bưu điện Sơn Bình, Bưu điện Kim Long, Bưu điện Suối Nghệ, Bưu điện văn hóa xã Bình Giã – Bình Trung, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Bưu điện văn hóa xã Xà Bang, Bưu điện văn hóa xã Láng Lớn, Bưu điện văn hóa xã Bình Ba, Bưu điện văn hóa xã VHX Nghĩa Thành, Bưu điện văn hóa xã Đá Bạc, Bưu điện văn hóa xã Suối Rao, Bưu điện văn hóa xã Cù Bị, Đại lý bưu điện Bàu Chinh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Đức, Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung, Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn, Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú, Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Đức

Bưu điện Châu Đức

 • Mã bưu điện: 795300
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Đức
 • Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543961522

Bưu điện Sơn Bình

 • Mã bưu điện: 795360
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Bình
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.887601

Bưu điện Kim Long

 • Mã bưu điện: 795450
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Long
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.885678

Bưu điện Suối Nghệ

 • Mã bưu điện: 795400
 • Bưu cục: Bưu điện Suối Nghệ
 • Địa chỉ: Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.880199

Bưu điện văn hóa xã Bình Giã – Bình Trung

 • Mã bưu điện: 795320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Giã – Bình Trung
 • Địa chỉ: Ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.968545

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 795470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành
 • Địa chỉ: Thôn Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.885636

Bưu điện văn hóa xã Xà Bang

 • Mã bưu điện: 795490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xà Bang
 • Địa chỉ: Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.885634

Bưu điện văn hóa xã Láng Lớn

 • Mã bưu điện: 795510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Láng Lớn
 • Địa chỉ: Thôn Sông Xòai 03, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.889217

Bưu điện văn hóa xã Bình Ba

 • Mã bưu điện: 795390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Ba
 • Địa chỉ: Ấp Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.882344

Bưu điện văn hóa xã VHX Nghĩa Thành

 • Mã bưu điện: 795420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Nghĩa Thành
 • Địa chỉ: Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.882346

Bưu điện văn hóa xã Đá Bạc

 • Mã bưu điện: 795430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đá Bạc
 • Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543.882342

Bưu điện văn hóa xã Suối Rao

 • Mã bưu điện: 795380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Rao
 • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 3983033

Bưu điện văn hóa xã Cù Bị

 • Mã bưu điện: 795520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cù Bị
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp Cường, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543881488

Đại lý bưu điện Bàu Chinh

 • Mã bưu điện: 795538
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bàu Chinh
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543989468

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Đức

 • Mã bưu điện: 795330
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Đức
 • Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: 02543883151

Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung

 • Mã bưu điện: 795346
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung
 • Địa chỉ: Thôn 03, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 795357
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Quãng Giao, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú

 • Mã bưu điện: 795537
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú
 • Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Đức

 • Mã bưu điện: 795311
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Đức
 • Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
 • Điện thoại: