Bưu điện Hòa Bình

  • Mã bưu điện: 794910
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Bình
  • Địa chỉ: Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.872101