Bưu điện Phước Thắng

  • Mã bưu điện: 791870
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Thắng
  • Địa chỉ: Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.624700