Bưu điện Phủ Lỗ

  • Mã bưu điện: 140600
  • Bưu cục: Bưu điện Phủ Lỗ
  • Địa chỉ: Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438840301