Mã bưu điện Bắc Từ Liêm – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bắc Từ Liêm thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Thụy Phương, Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2, Bưu điện Nhổn, Bưu điện Đức Thắng, Bưu điện Xuân Đỉnh, Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân, Bưu điện Tân Xuân, Bưu điện EMS Postmart, Bưu điện Kho EMS TMĐT, Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hà Nội, Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1, Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác và vận chuyển báo chí 3, Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC

Bưu điện Thụy Phương

 • Mã bưu điện: 143360
 • Bưu cục: Bưu điện Thụy Phương
 • Địa chỉ: Sô´262, Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2

 • Mã bưu điện: 143110
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện Nhổn

 • Mã bưu điện: 143510
 • Bưu cục: Bưu điện Nhổn
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.32242675

Bưu điện Đức Thắng

 • Mã bưu điện: 143610
 • Bưu cục: Bưu điện Đức Thắng
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện Xuân Đỉnh

 • Mã bưu điện: 143310
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Đỉnh
 • Địa chỉ: Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.37633846

Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân

 • Mã bưu điện: 143315
 • Bưu cục: Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437199095

Bưu điện Tân Xuân

 • Mã bưu điện: 143320
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Xuân
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.32191731

Bưu điện EMS Postmart

 • Mã bưu điện: 143312
 • Bưu cục: Bưu điện EMS Postmart
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện Kho EMS TMĐT

 • Mã bưu điện: 143330
 • Bưu cục: Bưu điện Kho EMS TMĐT
 • Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 02432121457

Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hà Nội

 • Mã bưu điện: 143314
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hà Nội
 • Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1

 • Mã bưu điện: 143010
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1
 • Địa chỉ: Sô´63, Đường Phú Diễn{ngõ 72}, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.32272098

Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác và vận chuyển báo chí 3

 • Mã bưu điện: 100996
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác và vận chuyển báo chí 3
 • Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: 02432191914

Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC

 • Mã bưu điện: 100994
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC
 • Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm
 • Điện thoại: