Bưu điện Phố Xi

  • Mã bưu điện: 452070
  • Bưu cục: Bưu điện Phố Xi
  • Địa chỉ: Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 02373574101