Bưu điện Nội Bài TC (EMS)

  • Mã bưu điện: 140715
  • Bưu cục: Bưu điện Nội Bài TC (EMS)
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: