Bưu điện Nội Bài

  • Mã bưu điện: 140700
  • Bưu cục: Bưu điện Nội Bài
  • Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438840063