Bưu điện Nguyễn Thiện Thuật

  • Mã bưu điện: 652080
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Thiện Thuật
  • Địa chỉ: Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583526546