Bưu điện Nguyễn Hữu Thọ

  • Mã bưu điện: 552190
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Hữu Thọ
  • Địa chỉ: Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 02363944158