Bưu điện Nghi Sơn

  • Mã bưu điện: 456930
  • Bưu cục: Bưu điện Nghi Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 02373862223