Bưu điện Mỹ Tho 2

  • Mã bưu điện: 861070
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Tho 2
  • Địa chỉ: Sô´80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: