Bưu điện Mỹ Thạnh

  • Mã bưu điện: 881377
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thạnh
  • Địa chỉ: Sô´QL 91, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
  • Điện thoại: 02963854529