Bưu điện Châu Long

  • Mã bưu điện: 883170
  • Bưu cục: Bưu điện Châu Long
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963865888