Bưu điện Mỹ Bằng

  • Mã bưu điện: 302260
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Bằng
  • Địa chỉ: Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 02073875104