Bưu điện MTV In Tem

  • Mã bưu điện: 740270
  • Bưu cục: Bưu điện MTV In Tem
  • Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
  • Điện thoại: