Bưu điện khai thác cấp 1 HCM EMS NT

  • Mã bưu điện: 701000
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT
  • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 02839481025