Bưu điện Miếu Môn

  • Mã bưu điện: 156430
  • Bưu cục: Bưu điện Miếu Môn
  • Địa chỉ: Sô´0, Phố Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 024.33714613