Bưu điện Lý Sơn

  • Mã bưu điện: 571400
  • Bưu cục: Bưu điện Lý Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
  • Điện thoại: 02553862085