Bưu điện Lao Bảo

  • Mã bưu điện: 522770
  • Bưu cục: Bưu điện Lao Bảo
  • Địa chỉ: Khóm Tây Chính, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333877088