Bưu điện Lãnh sự quán Mỹ MN

  • Mã bưu điện: 710551
  • Bưu cục: Bưu điện Lãnh sự quán Mỹ MN
  • Địa chỉ: Sô´7, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
  • Điện thoại: