Bưu điện Trần Hưng Đạo

  • Mã bưu điện: 710400
  • Bưu cục: Bưu điện Trần Hưng Đạo
  • Địa chỉ: Sô´447B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
  • Điện thoại: 02838365440