Bưu điện Cầu Xáng

  • Mã bưu điện: 738400
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Xáng
  • Địa chỉ: Sô´Ấp 3, Đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838772040