Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

  • Mã bưu điện: 739100
  • Bưu cục: Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh
  • Địa chỉ: Đường Đoàn Nguyên Tuân, Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837691011