Bưu điện Lâm Thao

  • Mã bưu điện: 292900
  • Bưu cục: Bưu điện Lâm Thao
  • Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 02103782301