Bưu điện KHL Văn Phú

  • Mã bưu điện: 152260
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Văn Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.33829304