Bưu điện KHL Tiên Sơn

  • Mã bưu điện: 222320
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Tiên Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223734864