Bưu điện khai thác cấp 2 KT Từ Sơn

  • Mã bưu điện: 222150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Từ Sơn
  • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223835555