Bưu điện KHL Thanh Trì 2

  • Mã bưu điện: 134814
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Trì 2
  • Địa chỉ: Dãy nhà NV04, Khu đô thị Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: