Bưu điện Cầu Giấy

  • Mã bưu điện: 122000
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Giấy
  • Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 024.37675246