Bưu điện KHL Hoài Đức

  • Mã bưu điện: 152911
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoài Đức
  • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 024.33734017